TEKNISTÄ TAUSTATIETOA

Miellyttävä ekosuihku – teknistä taustatietoa

Suihkun tavoitteena on aina kastella – perusteellisesti ja kunnolla. Käymme usein suihkussa vilvoittelemassa kovan treenin jälkeen. Muulloin käytämme suihkua ”hierontana” ja annamme veden sykkiä ja valua yllemme raskaan työpäivän jälkeen. Kaikki nämä miellyttävät suihkuelämykset vaativat suuria määriä vettä, jos käytämme perinteisiä suihkusuuttimia, joiden virtaama on 18 – 25 litraa minuutissa.

Kukaan ei halua tinkiä suihkumukavuudestaan – tätähän arvostamme perinteisissä suihkusuuttimissa, joissa vesi pääsee virtaamaan vapaasti. Makean veden kasvavan kulutuksen myötä oli kuitenkin aika toimia radikaalisti. Yksi askel tähän suuntaan on vähentää merkittävästi vedenvirtausta suihkuissa.

On kuitenkin vaikeaa esitellä suihkumalli, joka sekä käyttää vähemmän vettä että säilyttää mukavuuden. Käyttäjien kielteiset reaktiot koskien ns. ’vähemmän vettä kuluttavia suihkuja’ vahvistavat asian.

Juuri tämän vuoksi myönteisen suihkuelämyksen luominen on monimutkainen prosessi. On otettava huomioon veden määrä, paine, lämpötila, veden virtaus ja tehokas kalkin eliminointi perinteisissä suihkuissa, mainitaksemme joitakin tärkeimmistä tekijöistä. Hyvä ja mukava suihku vaatii näiden tekijöiden ihanteellisen yhdistämisen. Katsotaanpa jokaista komponenttia erikseen.

Paine

Vedensäätöventtiilin aiheuttama paine vähentää sekä veden nopeutta että liike-energiaa. Veden voimakkuus ihoa vasten vähenee sen vuoksi huomattavasti, jolloin mukavuus jälleen kärsii.

Lämpötila

Kun veden lämpötila laskee huomattavasti, suihkussa olo kärsii. Suurimmalla osalla vettä säästävistä suihkuista on vielä yksi huono puoli: ne murskaavat veden hyvin pieniin osasiin, jotka aiheuttavat lämmönsiirtoa ympäröivään ilmaan, mikä johtaa lämpötilan laskuun suihkutilassa.

Veden virtaus

Edellä mainittujen tekijöiden lisäksi Ekosuihkun veden virtaus ja sen muodostama veden rakenne ovat tärkeitä miellyttävän suihkun kannalta. Vesisuihkut eivät saa sijaita liian kaukana tai lähellä toisiaan. Ne eivät myöskään saa olla liian ohuita tai teräviä, liian paksuja tai heikkoja. Nämä vaatimukset on usein vaikea sopeuttaa veden tilavuuteen nähden.

Anti-kalkkitoiminto

Suuttimen venttiiliin sisällä olevalla siipimäisellä ruuvilla on patentoitu rakenne, jossa suhteellisen suuri ympyränmuotoinen aukko jätetään auki vedenpoistoa varten. Tämä rakenne estää suihkusuuttimen tukkeutumista kalkista. Kaikki suuttimet, joissa on perinteinen siivilä, tukkeutuvat kalkin vuoksi.

Konservatiivinen ala

Tutkimus markkinoilla olevista suihkuista osoittaa, että ala on hyvin konservatiivinen ja perinteinen. Suihkut ovat viimeisten sadan vuoden ajan olleet lähes samannäköisiä. Vesi virtaa letkun läpi, suihkun suuttimeen ja ulos siivilän kuvion muodossa olevien reikien läpi.

Muotoilu ei anna paljonkaan tilaa muutoksiin nykypäivän tai tulevaisuuden tarpeiden mukaisesti. Perinteiset suihkut täyttävät vain yhden, korkeintaan kaksi ehtoa muodostaakseen ’hyvän ja nykyaikaisen’ suihkun.

Näitä seikkoja silmälläpitäen Ekosuihku on valinnut jättää huomioimatta ulkonäön, sillä tämä nähdään pelkästään jonkin tyyppisenä pakkauksena. Me keskitymme suihkun kykyyn käsitellä vettä tehokkaalla ja taloudellisella tavalla, suihkumukavuudesta tinkimättä.

Innovatiivinen suihkukonsepti

Perinteinen suihku, jossa on suihkusiivilä ja reikiä, ei täytä nykyaikaisen ja ympäristöystävällisen suihkun kriteerejä. Multishower-teknologian keksijä päätti sen vuoksi uudistaa täysin koko suihkukonseptin. Hän päätti panostaa uusiin ideoihin koskien teknistä muotoilua: suihkusiivilä poistettiin täysin.

Ratkaisu löytyi ’leikissä veden kanssa’: aivan uusi tapa käsitellä vettä, jonka ansiosta loimme täysin uuden muotoilun.

Tavoitteena oli kehittää tuote, joka ratkaisee kaikki ongelmat nykyaikaisen ja ympäristöystävällisen suihkun suhteen. Tämä merkitsee kokonaisuudessaan muotoilua, joka on ympäristöystävällinen, mukava, kalkkeutumaton, monikäyttöinen, yksinkertainen ja luotettava, huipputeknologinen, tehokas ja taloudellinen.

Tutkimme sadetta

Kuten jo mainitsimme, miellyttävä suihkuhetki on vahvasti sidoksissa käytettävään vesimäärään. Suuri vedenkulutus ei kuitenkaan takaa tehokasta suihkua. Sen sijaan veden lähtöteholla ja mukavuudella on selvä yhteys. Yksi tärkeä kriteeri on sen vuoksi saada ”maksimaalinen teho vedestä”.

Monet esimerkit osoittavat, että luonto on inspiroinut tutkijoita ja teknisiä innovaattoreita. Näin myös Multishowerin keksijä toimi tutkimalla sadetta

Hän huomasi, että kovassa sadekuurossa vesi sataa suurina, voimakkaina pisaroina, suurella nopeudella. Tätä hän halusi jäljitellä uudessa suihkusuuttimien konseptissaan. Sadekuuron tavoin hän halusi vedelle korkean liike-energian: K = ½ Mv2, eli suuria pisaroita suurella nopeudella. Toisin kuin perinteisissä suihkuissa, Multishower-teknologian keksijä ei halunnut, että veden virtaus olisi yhtenäinen.

Kalkkeutuminen

Pohjavesi on suurimmalle osalle teollistunutta maailmaa tärkein makean veden lähde. Monet makean veden altaat koostuvat kalkkikivestä, jolloin kalkkia on vuosien kuluessa liuennut veteen. Kalkkipitoinen vesi aiheuttaa ongelmia kun sitä käytetään laitteissa ja kojeissa, joissa on ohuet putket ja suuttimet. Perinteiset suihkusuuttimet eivät poikkea näistä.

Olemme varmaankin kaikki olleet suihkussa ja huomanneet, että suihkusiivilän reiät ovat tukkeutuneet kalkista niin, että ainoastaan muutama reikä on ollut avonainen, jolloin vesi suihkuaa näistä joka suuntaan. Jos siivilään asennetaan vedensäätöventtiilit, suihku ei useimmiten toimi lainkaan.

Turbiinisiipi

Perinteisten suihkujen suihkusiivilöistä oli mahdotonta saada aikaiseksi ’tehokasta vettä’. Ratkaisu löytyi käytettäessä turbiinisiipiruuvia. Vesi virtaa täydellä paineella suihkun kahvan läpi, suurella nopeudella ruuvin kahvan kautta ja johdetaan sen jälkeen taaksepäin paisuntakammioon. Tällä tavalla vesi altistuu jaksoittain ja osittain ali- ja ylipaineelle.

Ali- ja ylipaine tapahtuu frekvenssillä 30 – 40 kertaa sekunnissa. Yksinkertaistettuna se tarkoittaa sitä, että Ekosuihku voi kääntää veden päälle ja pois päältä 30 – 40 kertaa sekunnissa ja näin säilyttää paineen, lämpötilan ja mukavuuden pienimmällä mahdollisella vesimäärällä.

Portaaton säätö

Kiertämällä ruuvia ylös tai alas vesisuihkun kuvio muuttuu niin, että suihkua voidaan säätää portaattomasti ja näin varmistetaan käyttömukavuus. Voit valita pehmeän, suuripisaraisen, voimakkaan suihkuvirtauksen tai nopeasti sykkivän hierontasuihkun.

Turbiinisiipiruuvin kehittynyt muotoilu mahdollistaa tämän fysiikan lakien välisen ainutlaatuisen yhteispelin.